Προστασία IP

IP (1ο ψηφίο) (2ο ψηφίο).

Το πρώτο ψηφίο, ορίζει την προστασία έναντι στερεών αντικειμένων.
0 Χωρίς προστασία. (καμιά προστασία).
1 Προστασία έναντι στερεών αντικειμένων μεγαλύτερων από 50mm.
2 Προστασία έναντι στερεών αντικειμένων μεγαλύτερων από 12mm.
3 Προστασία έναντι στερεών αντικειμένων μεγαλύτερων από 2,5mm
4 Προστασία έναντι στερεών αντικειμένων μεγαλύτερων από 1,0mm
5 Προστασία έναντι σκόνης.(δεν αποτρέπεται η είσοδος της σκόνης χωρίς όμως να εισέρχεται σε μεγάλη ποσότητα).
6 Αδιαπέραστο από σκόνη.

Το δεύτερο ψηφίο, ορίζει την προστασία έναντι υγρών.
0 Χωρίς προστασία. (καμιά προστασία).
1 Προστασία από στάλες νερού.
2 Προστασία από στάλες νερού υπό γωνία 15°.
3 Προστασία από ψεκαζόμενο νερό υπό γωνία 60°.
4 Προστασία από πιτσίλισμα νερού.
5 Προστασία από εκτοξευόμενο νερό από μάνικα από οποιαδήποτε κατεύθυνση.
6 Προστασία από νερό που εκτοξεύεται με δύναμη.
7 Προστασία από εμβάπτιση σε νερό. (υπό συνθήκες πίεσης και χρόνου).
8 Προστασία από κατάδυση σε νερό. (υπό συνθήκες που ορίζει ο κατασκευαστής).